Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /page.php on line 8
Rügy elixír - www.rugy-elixir.hu
On-line webáruhát az elixirekhez

Nincs termék a kosárban!

Kövess bennünket


Online tünettár

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

ZEseménynaptár

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Partnerek


KezdÅ‘lap -> Mi a Rügyelixír? 

A rügy, mint a tavaszi teremtés magzatállapota…   

 

…a növény embriója, a jövÅ‘beni növény összes tulajdonságát hordozza, mint ahogy a magzat emberré válását eredményezÅ‘ embrionális sejtszaporodásában is minden információ megtalálható. A rügy egy olyan növényi rész, amelyben az Å‘ssejtek révén benne van mindaz, ami a teljes növényre jellemzÅ‘. A rügy hordozza a növény jövÅ‘beni térbeli és idÅ‘beli fejlÅ‘dését, a tökéletesség és teljesség állapotát.  A rügyterápia, mint növényi terápia, a test-lélek-szellem szintjén ható gyógyítási módszer (globális phytoterápia), amelynek alapja a fák, illetve az egyéb növények energiarendszerével való együttműködés.

 

A Rügyterápiát (Gemmoterápia/Fitoembrioterápia), mint gyógyítási módszert, Dr. Pol Henry találta fel 1959-ben Brüsszelben. A gyógykezelések alapjául a fák és egyéb növények rügyeinek, fiatal hajtásvégeinek, és fiatal gyökérvégzÅ‘déseinek embrionális szöveteibÅ‘l (merisztéma) készített kivonat szolgált.

 

Az embrionális szövetek differenciálatlan sejtekbÅ‘l állnak, melyekben jóval több a genetikai információt hordozó nukleinsav, ásványi anyag, nyomelem, vitamin, enzim és növekedési hormon, mint a növény bármely más részében. Az embrionális szövetek a növény számára szükséges hatóanyagokon túlmenÅ‘en, koncentrált életenergiát is tartalmaznak, melyet a növény a téli pihenÅ‘ utáni vegetációs idÅ‘szak kezdetekor használ fel az új részek kialakítására. A rügyek differenciálatlan sejtjei egy határfelületet képeznek, egy olyan mezsgyét, ahol a növényhez kapcsolódó földi energiák és a világegyetem energiái találkoznak, és így abban koncentrálódnak. A növényi embrionális sejtek ezekkel az esszenciális anyagokkal és életenergiával képesek segíteni az ember egészségének megÅ‘rzésében, és alkalmasak arra, hogy a szervezet biológiai folyamatainak aktivizálásával elindítsák az öngyógyítási folyamatokat.

 

Rügyterápia, amely rügyek merisztematikus szöveteit felhasználva, kihasználja a növények embrionális potenciáját, terápiás célból egy új módszernek számít annak ellenére, hogy az állatvilág és a természetközeli népek évszázadok óta alkalmazzák gyógyítás céljára a rügyeket és a fiatal hajtásvégeket, és hogy számos mitológiai és empirikus adat létezik a rügyek gyógyászati felhasználásáról szerte a világon.

 

Dr. Pol Henry volt az elsÅ‘, aki szisztematikusan és tüzetesen vizsgálta a rügyek tulajdonságait, és a belÅ‘lük készített kivonatok hatásait figyelembe véve kidolgozott egy új terápiás módszert. Ő volt az elsÅ‘, aki definiálta azt, hogy a merisztéma minden olyan energetikai információt tartalmaz, amely szükséges a növények teljes kifejlÅ‘déséhez. Dr. Pol Henry Rügyterápiával kapcsolatos tézisének alapja az, hogy minden egyes növény egy biológiai egyensúlyban lévÅ‘ ökoszisztéma, ami kapcsolatban áll az ember biológiai rendszerével és annak betegségeivel. Dr. Pol Henry biokémiai alapokra építve hozta létre módszerét: a betegek tüneteit alapul véve meghatározott egy biológiai profilt (egy jellemzÅ‘ biológiai, biokémiai tulajdonságok összességét tükrözÅ‘ modelt), majd megfigyelte és leírta, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkeznek a rügyek, és ezután harmonizálta a jellegzetes biológiai adatokat. Tehát tanulmányozta a fiziológiát és a betegek vérének, illetve a rügyek nedveinek biológiai átalakulásait, és megpróbálta összehasonlítani Å‘ket egymással. 1970-ben publikálta módszerének alapjait, és az elért klinikai eredményeket. A fitoterápia eme új ágát Fitoembrioterápiának nevezte el. A rügyekbÅ‘l készített kivonatokat rügykivonat vagy Rügyelixír néven ismerjünk.

 

Dr. Pol Henry munkásságát Dr. Max Tétau folytatta, aki a Dolisos Homeopathy laboratóriummal kidolgozta a D1 glicerines macerátumot, és az új kivonathoz kapcsolódó terápiás módszernek a Gemmoterterápia nevet adta. A késÅ‘bbiekben  Dr. Max Tétau és csapata kifejlesztett három felhasználási modelt: Biológiai Analóg, Klinikai, és Kiválasztási Model. Úgy találták, hogy ezek a modelek, avagy kezelési módszerek, ahelyett hogy egymással szöges ellentéten állnának, inkább egymás szerves kiegészítÅ‘i.

 

Kísérleti eredményeik alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a legjobb terápiás alkalmazást az új galenusi formulák jelentik (gyógynövényekbÅ‘l, ill. gyógynövények bizonyos feldolgozása után nyert termékekbÅ‘l összeállított, összetett gyógyhatású készítmények, mint pl. teakeverékek, kivonatok, tinktúrák, stb., melyek a Törzsoldat, vagy Glicerines kivonatok formájában a Rügyterápia (Fitoembrioterápia és Gemmoterápia) alapját képezik.

 

A Fitoembrioterápia néhány dologban különbözik csupán a Gemmoterápiától. A Fitoembrioterápia az eredeti, Dr. Pol Henry által kitalált kivonási elven alapszik, melynél víz, alkohol és glicerin tartalmú kivonószerek (oldószerek) segítségével hígítás nélkül keletkezik a készítmény. A kivonat elÅ‘állítási eljárásából adódóan a Fitoembrioterápia a fitoterápiás módszerek közé tartozik. A Gemmoterápiában a 1DH glicerines macerátumot használják. Az 1DH macerátum víz nélkül, csupán alkohol és glicerin kivonószerek segítségével készül, és az eljárás során az eredeti törzsoldatot tízszeresen hígítják. A Gemmoterápia ennek következtében a homeopátiás módszerek közé tartozik.

 

Az alkalmazás szempontjából nincs különbség a fitoembrioterápia és a rügyterápia között, azonban a Dr. Pol Henry féle elÅ‘állítási módszerrel készült kivonatok terápiás szempontból hatékonyabbnak bizonyulnak.

 

A módszer elÅ‘nye az, hogy az aktív összetevÅ‘k magasabb koncentrációban (mennyiségben) vannak jelen a kivonatban, miközben a készítményben kevesebb az egy egységre jutó, térfogat százalékban kifejezhetÅ‘ alkohol mennyisége. Ugyanakkor Dr. Pol Henry Fitoembrioterápiás módszerére is érvényes a Gemmoterápiánál leírt három alapelv, a Biológiai analóg Model, a Klinikai Model, és a Kiválasztószervi Model, amik mellett figyelembe kell venni azt, hogy nem csupán a betegséget szükséges meggyógyítani, hanem ami még fontosabb magát az embert, a lelki, érzelmi tényezÅ‘ivel, az életstílusával és a környezetével együtt.

 

A betegséget Å‘seink mindig a lélek riasztócsengÅ‘jeként fogadták el. A betegség súlyosságát pedig a lélek eltévelyedésének mértékével azonosították. Tudták azt, hogy testünk a lélek temploma, amely a tudattalan lelki folyamatok színpadjaként szolgál. Valamint tudták azt, hogy ha a lelki-szellemi átalakulásunkban nem akarunk részt venni, akkor az fájdalommal jár. Tulajdonképpen a szemünk elÅ‘tt, a testünkben elevenedhetnek meg életünknek, mint tanulási folyamatunknak feladatai és fejlÅ‘dési lehetÅ‘ségei. A testünk könyvként szolgál számunkra ahhoz, hogy megtudjuk, mi hiányzik nekünk. A kórképekbÅ‘l, lelkünk árnyoldalainak kifejezÅ‘déseibÅ‘l következtetni lehet a történések mélyebb okaira, a megoldatlan feladatokra, amelynek felfedezése, majd az adott probléma célzott feldolgozása fontos lépés az EGÉSZ-SÉG visszaszerzéséhez. Az EGÉSZ-SÉG harmóniát jelent a test, a lélek és a szellem között, valamint a gondolat, a szó és a tett között. Az emberi test a teremtés rendjében a legmagasabb szintű művészi alkotás, amely önmagát is gyógyítani képes. Egészségünk a lélek mélyén fogan, és kiteljesedik a tudatunkban, az érzelmeinkben és megjelenik a fizikai test állapotában.

 

Egyedül a természetes anyag lényegiségek (szubsztanciák) képesek tiszta energiákat létrehozni és közvetíteni az élet formái között, amelyre leginkább a növényvilág képviselÅ‘i képesek, hogy az isteni akarat beteljesülését segítsék.

 

A rügyelixírrel elérhetjük a lélek rezdüléseit, hogy a gyógyulás a TEST-LÉLEK-SZELLEM harmóniájaként jöjjön el.

Jognyilatkozat


2014 - Minden jog fenntartva

Solymári Anett

www.rugy-elixir.hu

Fontos tudnivalók


- Kapcsolat

- Gyakori Kérdések

Kapcsolat


Telefon :

06 30 629 83 79

Hívásodat minden munkanap 9:00-17:00 között tudjuk fogadni!


Üzenet küldéséhez kattints ide


Hírlevél


www.rugy-elixir.hu